cover

Akty prawne

Nazwarozporządzenie Ministra Środowiska
AktDz.U.09.81.685
Z dnia2009-06-02
Opisw sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl