cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
obwieszczenie Ministra Środowiska2011-12-26w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
obwieszczenie Ministra Środowiska2011-09-16w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012
Ustawa2011-08-31o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
rozporządzenie Ministra Środowiska2011-05-30w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
rozporządzenie Ministra Zdrowia2011-03-31w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego2011-03-22o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego2011-03-22w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w o...
rozporządzenie Ministra Środowiska2010-12-28w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
rozporządzenie Ministra Środowiska2010-12-08w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2010-04-29zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl