cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-20w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008
rozporządzenie Rady Ministrów2007-06-06zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
ustawa2007-04-26o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Ministra Zdrowia2007-03-09w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2007-02-16o ochronie konkurencji i konsumentów
obwieszczenie Ministra Środowiska2006-10-04w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów2006-09-28zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Rozporządzenie Ministra Środowiska2006-07-31w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-17w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozporządzenie Ministra Budownictwa2006-07-14w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl