cover

Akty prawne - Prawo wodne


NazwaZ dniaOpis
Ustawa2018-02-28Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2017-12-07w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ustawa2017-07-20Prawo wodne
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska2016-07-19Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2015-12-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. „W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 listopada 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska2015-12-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Ustawa 2015-12-16Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2010-04-29zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Środowiska2009-07-22w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl