cover

Aktualności

Wpływ zmian gospodarowania wodą na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo-kananalizacyjnej


Wzrost świadomości mieszkańców i jednocześnie odpowiedzialności za poprawę stanu środowiska skutkuje tym, iż woda jest postrzegana jako najważniejszy surowiec, bez którego nie ma możliwości życia. Prowadzi to do stosowania wodooszczędnych rozwiązań w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle. Z punktu widzenia ochrony środowiska sprzyja to racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych natomiast dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, kierunek tych zmian prowadzi do licznych problemów eksploatacyjnych.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 16.11.2016 r. „Wpływ zmian gospodarowania wodą na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo-kananalizacyjnej”
 

środa 18 stycznia 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl