cover

Aktualności

Nowe prawo wodne: Jakie opłaty za wodę?

Ministerstwo Środowiska utrzymuje, że wprowadzenie nowego Prawa wodnego nie przewiduje skokowych podwyżek opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2019 r. Resort zastrzega jednak, że jeżeli zajdzie taka konieczność to opłaty za pobór wody dla mieszkańców będą wzrastały stopniowo. Wprowadzona będzie jedynie opłata stała w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.
Dużo kontrowersji wywołuje także sprawa przejścia pracowników samorządów lub urzędów wojewódzkich do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wódy Polskie.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 21.06.2017 r. „Nowe prawo wodne: Jakie opłaty za wodę?”
oraz
Portal Samorządowy z dnia 05.07.2017 r. „Nowe prawo wodne: Wody Polskie przejmą pracowników. Są gwarancje zatrudnienia, ale też obawy”
 

czwartek 20 lipca 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl