cover

Aktualności

Informacja o terminach kolejnych warsztatów prawnych


W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami o terminy kolejnych warsztatów prawnych organizowanych wspólnie przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, a dotyczących skutków wejścia w życie ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uchwalonej w dniu 27 października 2017 r. nowelizacji  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwłaszcza zaś zasad tworzenia i procedowania taryf, uprzejmie informujemy, iż warsztaty takie zostaną zorganizowane niezwłocznie po opublikowaniu treści kluczowych aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

Naszą intencją jest udzielanie Państwu konkretnego wsparcia praktycznego nie zaś jedynie dokonywanie teoretycznoprawnych analiz treści samych ustaw. Stąd dla przedstawienia rzeczywistych skutków wdrożenia obu wymienionych aktów prawnych w kluczowym obszarze jakim jest polityka taryfowa niezbędne jest oparcie naszych rozwiązań na konkretnej treści rozporządzeń, przede wszystkim nowego rozporządzenia taryfowego oraz rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (projekt tego drugiego ukazał się już w dniu 6 listopada 2017 r.)

O terminach spotkań będziemy Państwa a bieżąco informować.
 
z poważaniem

Zygmunt Jerzmanowski                                                                       Tomasz Wachowiak

P R Z E Z   P R A K T Y K Ę   D O   P E R F E K C J I

 

wtorek 14 listopada 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl