cover

Aktualności

Ogólnopolskie konkursy branży wod-kan

Poznań, 15.02.2018 r.

W imieniu organizatorów dwóch ogólnopolskich konkursów branży wod-kan   „Manager Roku WOD-KAN” i „Inwestycja Roku WOD-KAN” zapraszam do zgłaszania kandydatur do tych zaszczytnych wyróżnień.
Kandydatury należy przysyłać drogą elektroniczną na adres wodkan@abrys.pl za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych w załączniku do 10 marca 2017 r. Może je przysłać każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa.
Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Gali Kongresu ENVICON Water 5 czerwca 2018 roku, towarzyszącego XXVI Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: http://wodociagi-kanalizacja.abrys.pl/konkursy-inwestycja-roku-oraz-manager-roku-2017-wod-kan/

                                                           Pozdrawiam serdecznie
                                                            Kalina Olejniczak
                                                            Redaktor prowadząca
                                                            „Wodociągi-Kanalizacja”

wtorek 27 lutego 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl