cover

Aktualności

Robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego


Zapraszamy na robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, które odbędzie się 3 października 2018 r. w Legnicy. Temat przewodni spotkania: „od warunków do przyłącza”.
  • Sposób wydawania technicznych warunków przyłączenia
  • Zasady budowania sieci wod.-kan. ze środków własnych, czyli od pierwotnej odmowy wydania warunków technicznych, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej i ustalenie wartości urządzeń, po odpłatne przejęcie urządzenia.
  • Budowa urządzeń na terenach prywatnych.
Ponadto:
  • Taryfy i regulaminy, doświadczenia pierwszych miesięcy działania nowego regulatora.
  • Nowelizacja prawa wodnego.
  • Nowelizacja kodeksu cywilnego.

Dodatkowo przed spotkaniem w godz. 9.00-10.00 wszystkich chętnych zapraszamy na indywidualne konsultacje prawne z udziałem naszych kancelarii prawnych.

Zaproszenie oraz karta zgłoszeniowa

środa 12 września 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl