cover

Aktualności

Pismo w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 stycznia 2006 r

Prezentujemy przesłane przez Panów Łukasza Ciszewskiego z kancelarii prawnej BUSINESS EXPERT Z. JERZMANOWSKI Sp.J. oraz Mirosława Krzyszczaka z kancelarii prawnej "DORADCA" Sp.K. pismo w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 stycznia 2006 r., zawierającego uwagi dotyczące treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

poniedziałek 20 lutego 2006

czytaj więcejZachęcamy do uczestnictwa

Zachęcamy do uczestnictwa w zamkniętych listach dyskusyjnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.

czwartek 16 lutego 2006

czytaj więcejPrezentujemy fotorepotraż

Prezentujemy fotorepotraż z technologicznego spotkania konsultacyjnego „Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I ”

poniedziałek 13 lutego 2006

czytaj więcejszkolenie września

W dniu 17.02.2006 r. we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na którym będzie przedstawiona m.in. OPINIA PRAWNA W SPRAWIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN opracowana przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich (wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają opinię prawną w materiałach), ponadto ...

środa 8 lutego 2006

czytaj więcejOd 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. „w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu” (Dz. U. 186 poz. 1553 z 2005 r.). Rozporządzenie to weszło prawie niezauważalnie, jednak wprowadza wiele ważnych kwestii dotyczących odpadów

wtorek 17 stycznia 2006

czytaj więcejUkazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków

Ukazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dz.U. Nr 260, poz. 2177

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcejUkazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz.

Ukazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz. 2176

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcejW dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polski

W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polskich pt. "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania cz.I"

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcejW dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągó

W dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich pt. "Nowe umowy - cz. II, opracowane przez kancelarie prawne konsultantów FDWP". Ponadto na spotkaniu poruszymy takie tematy jak: zmiana ustawy o drogach publicznych, ...

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcejW dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwiesczenie Marszałka Sejmu RP z d

W dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.05 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

piątek 16 grudnia 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl