cover

Aktualności

taryfy

Dopiero 2 marca pojawiły się przepisy wykonawcze dotyczące taryf a weszły w życie dzień później czyli 3 marca 2018 r. Problem w tym, że do 12 marca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne miały obowiązek przesłać Wodom Polskim taryfy ze stawkami za wodę i ścieki.

poniedziałek 7 maja 2018

czytaj więcejPrawo Wodne

Kolejne zmiany szykują się w Prawie Wodnym, które weszło w życie dnia 1 stycznia 2018 roku. Pierwsze zmiany już miały miejsce w lutym tego roku. Projekt z kolejną nowelizacją  trafił pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

piątek 4 maja 2018

czytaj więcejreportaż dotyczący Wód Polskich

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano Oświadczenie w sprawie reportażu telewizji TVN24 „Superwizjer” wyemitowanego 7 kwietnia 2018 r.

środa 2 maja 2018

czytaj więcejtaryfy w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w st. m. Warszawie w nadchodzących 12 miesiącach pod nadzorem Wód Polskich zamierza zarobić o 82 mln zł. mniej w porównaniu z zeszłym rokiem.

wtorek 1 maja 2018

czytaj więcejtaryfy w Polsce

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego przedstawicielka Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska poinformowała, że rozpiętość cen za pobór metra sześciennego wody, jakie we wnioskach taryfowych zaproponowały firmy wodno-kanalizacyjne wahają się od 1,58 zł do 57 zł.

poniedziałek 30 kwietnia 2018

czytaj więcejwnioski taryfowe

Ze wstępnego podsumowania taryf opracowanych przez spółki komunalne wynika, że większość z przedsiębiorstw chce podwyższyć ceny za wodę i ścieki. Na  1671 wniosków tylko w 151 stawki za wodę i ścieki miały być obniżone w 402 miały pozostać na tym samym poziomie a w pozostałych przypadkach postulowano i ich podwyższenie.

piątek 27 kwietnia 2018

czytaj więcejwyrok SA

Cena hurtowego odbioru ścieków stosowana przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie powinna była być taka sama jak cena ścieków wpisana w taryfie stosowana u pozostałych odbiorców.

środa 25 kwietnia 2018

czytaj więcejdostęp do wody czystej na świecie

Problem z dostępem do czystej wody pitnej zaczyna być coraz bardziej palący. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w samej Europie ponad 100 mln, a na świecie ponad miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

poniedziałek 23 kwietnia 2018

czytaj więcejAkty prawny

Dnia 9 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dz.U. 2018 poz. 510

piątek 20 kwietnia 2018

czytaj więcejAkt prawny

Dnia 27 lutego 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dz.U. 2018 poz. 472

środa 18 kwietnia 2018

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl