cover

Aktualności

nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

W  piątek 27.10. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków która m.in. powołuje regulatora cen wody. Teraz ustawa trafi do Senatu.

poniedziałek 30 października 2017

czytaj więcejTaryfy za wodę i ścieki pod znakiem zapytania

10 października 2017 roku Rada Ministrów, przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

poniedziałek 23 października 2017

czytaj więcejPrawo wodne: ceny wody będę zatwierdzane centralnie

Wejście od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawa Wodnego (DzU z 2017 r., poz. 1121) niesie za sobą wiele zmian dla przedsiębiorców oraz zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wprowadzone zostanie także wiele zmian w zakresie polityki gospodarowania wodami.

piątek 20 października 2017

czytaj więcejDopłaty do ceny wody powinny być określone w uchwale budżetowej, a nie w odrębnym akcie

Dopłaty do ceny 1 m3 wody z taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  nie mogą zostać umieszczone w uchwale rady gminy w sprawie dopłaty. Zapisy takie powinny znaleźć się w uchwale budżetowej. Podejmując odrębną uchwałę, gmina narazi się na jej unieważnienie przez regionalną izbę obrachunkową.

wtorek 17 października 2017

czytaj więcejJesienny pakiet Kursów dla eksploatatorów stacji stacji uzdatniania wody

Zapraszamy na jesienny pakiet Kursów dla eksploatatorów stacji stacji uzdatniania wody –  CZĘŚĆ VI: Zagadnienia materiałowe na stacji uzdatniania wody,  Część VII (Nowość): Studnie głębinowe – kompendium wiedzy.

wtorek 26 września 2017

czytaj więcejrozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf

Dnia 06.09.2017 r. weszło w życie Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz.U.2017 poz.1701).

piątek 8 września 2017

czytaj więcejPrawo wodne

Dnia 23.08.2017 r. ogłoszono, iż od dnia 1.01.2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2017 poz. 1566).

poniedziałek 4 września 2017

czytaj więcejPrawne spotkanie konsultacyjne FDWP

Zapraszamy na robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, które odbędzie się 27 września 2017r w Legnicy. W programie m.in. Kontrole NIK w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagadnienia kontrolne, najczęstsze zarzuty, rekomendacje co do  sposobów postępowania w toku czynności kontrolnych na podstawie praktycznych doświadczeń z przeprowadzonych kontroli.

środa 23 sierpnia 2017

czytaj więcejwodociągowe warsztaty prawne

Na początku października w Poznaniu, Brzegu oraz Dąbrowie Górnicznej  odbędą się wodociągowe warsztaty prawne: “Nowe prawo wodne – rozwiązania i skutki dla spółek wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin i odbiorców usług. Przygotowanie wniosków taryfowych na rok 2018” Warsztaty poprowadzi wspólnik kancelarii Mec. Łukasz Ciszewski.

środa 23 sierpnia 2017

czytaj więcejPrawo wodne zostało przyjęte przez Sejm

Prawo wodne zostało przyjęte przez Sejm. Ustawa została skierowana do Senatu.

piątek 21 lipca 2017

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl