cover

Aktualności

Tej wody lepiej nie pić. Niepokojący raport NIK


W tvn24.bis ukazał się artykuł pod medialnie nośnym tytułem “Tej wody lepiej nie pić. Niepokojący raport NIK”. Sprawa dotyczy wniosków z kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2016r. Według Najwyższej Izby Kontroli, niska jakość wody przeznaczonej do spożycia związana jest m.in. z brakiem stref ochronnych wokół ujęć wód i słabym nadzorem gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie. „Ponad 50 proc. właścicieli ujęć wód nie wystąpiło o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Tłumaczyli się oni brakiem obowiązku prawnego w tym zakresie. Brak ustanowienia stref oznacza także ryzyko nieuwzględnienia ich w dokumentach planistycznych, przez co mogły zostać niewprowadzone ograniczenia zapobiegające i przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi urbanizacji na jakość wód"
 
Abstrahując od merytorycznej oceny kontroli konkretnych przedsiębiorstw i tematu stref ochrony pośredniej, zwracamy uwagę, że do tego rodzaju wniosków jak “niska jakość wody” i “ przedsiębiorstwa wodociągowe nie gwarantują jakości wody pitnej”  podawanych w ogólnopolskich mediach dochodzi się po kontroli 12 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozciągając je domyślnie na całą branżę.  
 
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/przedsiebiorstwa-wodociagowe-nie-gwarantuja-jakosci-wody-pitnej,706528.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-jakosci-wod-przeznaczonych-do-spozycia.html - na stronie NIK szczegółowe omówienie oraz na dole strony cały raport pdf

środa 21 grudnia 2016


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl