cover

Aktualności

Udzielanie dopłat do taryf, to czynność wewnętrzna gminy


W interpretacji z 31 października 2016 r. (sygn. 2461-IBPP3.4512.528.2016.1.MD) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął kwestię uznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłaty te przekazywane były przez gminę zakładowi budżetowemu za element podstawy opodatkowania, w okresie po podjęciu przez nią rozliczeń podatku VAT. Może się tak dziać w modelu scentralizowanym gdzie Zakład Gospodarki Komunalnej posiada status gminnego zakładu budżetowego.  

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 29.12.2016 r. „Udzielanie dopłat do taryf, to czynność wewnętrzna gminy”
 

piątek 23 grudnia 2016


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl