cover

Aktualności

Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków - kiedy wójt może wnieść sprzeciw


Wójt jednej z gmin województwa Małopolskiego powołując się na Prawo Wodne zgłosił sprzeciw w sprawie zamiaru użytkowania  przydomowej oczyszczalni ścieków. Zamiar jej budowy zgłosił jeden z mieszkańców po tym jak Rada Gminy przyjęła plan, który przewidywał, że do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i usuwanie ich w sposób wskazany przez gminę. Wcześniej na budowę takiej oczyszczalni nie wniósł sprzeciwu Starosta Powiatu.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 22.12.2016 r. „Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków - kiedy wójt może wnieść sprzeciw”
 

środa 28 grudnia 2016


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl