cover

Aktualności

Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania


W momencie powstania zadłużenia w mieszkaniu lub lokalu użytkowym ani wspólnota mieszkaniowa, ani spółdzielnia mieszkaniowa nie mają prawa do odcięcia dostaw wody. Jeśli to zrobią, będzie to postępowanie samowolne. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków wyraźnie wskazuje, że tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odciąć dostawę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe. Oczywiście należy pamiętać, iż termin biegnie od momentu otrzymania odbiorcę usług upomnienia w sprawie uregulowania zadłużenia.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 20.12.2016 r. „Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania”

poniedziałek 2 stycznia 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl