cover

Aktualności

NFOŚiGW, szkolenia: Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej


NFOŚiGW, który jest instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 planuje zorganizować bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania  „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Spotkania z doradcami Narodowego Funduszu planowane są na końcówkę stycznia oraz początek lutego 2017 r. Tematyka szkoleń będzie obejmować takie zagadnienia jak: przygotowanie wniosku o dofinansowanie; kryteria wyboru wniosków oraz obowiązujące procedury zawierania umów z wykonawcami.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 04.01.2017 r. „NFOŚiGW, szkolenia: Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej”
 

wtorek 10 stycznia 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl