cover

Warto przeczytać

Nowe prawo wodne - ile zdrożeje woda

Wiceminister Środowiska uważa, że Nowe Prawo wodne nie może być też pretekstem do podnoszenia cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków a co za tym idzie nie może pociągać za sobą skokowych podwyżek cen wody. Według szefowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” podwyżki będą znaczne a spowoduje je m.in. wprowadzenie nowych opłat stałych za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

środa 17 maja 2017

czytaj więcejNabór wniosków, NFOŚiGW: Podpisano pierwszą umowę z programu Region

W Białymstoku została zawarta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwsza umowa w ramach nowego programu Region.

wtorek 16 maja 2017

czytaj więcejOchrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – co kontroluje NIK?

W styczniu 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę, realizowanej przez gminy, przedsiębiorstwa wodociągowe i organy państwowe odpowiedzialne za ich nadzorowanie.

poniedziałek 8 maja 2017

czytaj więcejNIK o cenie i jakości wody

Podstawowym problemem większości sieci wodociągowych w Polsce jest przewymiarowanie.

czwartek 27 kwietnia 2017

czytaj więcejPolska ma coraz mniej słodkiej wody

Polska ma coraz mniej zasobów słodkiej wody. W chwili obecnej zasoby te przypadające na jednego mieszkańca w Polsce są takie same jak w Egipcie a mniejsze nawet niż w Hiszpanii.

poniedziałek 3 kwietnia 2017

czytaj więcejUnijne ćwierć miliona na sieć wodno-kanalizacyjną w dwóch miastach

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej podpisano umowy dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Katowicach oraz Opolu.

piątek 31 marca 2017

czytaj więcejMariusz Gajda uważa, że trzeba zmienić europejską dyrektywę wodną

23 marca 2017 roku odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii.

poniedziałek 27 marca 2017

czytaj więcejKto płaci za budowę studzienki i przyłącza do kanalizacji - pytanie prawne do SN

Sąd Okręgowy w Częstochowie wystąpił o przygotowanie interpretacji prawnej do Sądu Najwyższego dotyczącej przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej.

piątek 24 marca 2017

czytaj więcejJednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Dnia 10 lutego 2017 roku weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

poniedziałek 20 marca 2017

czytaj więcejGmina nie odliczy VAT przy zakupie koparko-ładowarki

12 grudnia 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację (syg. akt 1061- IPTPP1.4512. 556.2016. 1.RG), w której wypowiedział się w kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez gminę na zakup koparko-ładowarki.

czwartek 16 marca 2017

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl