cover

Warto przeczytać

Miasto chce zatrzymać deszczówkę

Już na etapie planowania przestrzennego terenów inwestycyjnych władze miasta Bydgoszczy chcą określać odpowiednie wykorzystanie wód opadowych.

wtorek 28 lutego 2017

czytaj więcejWpływ zmian gospodarowania wodą na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo-kananalizacyjnej

Wzrost świadomości mieszkańców i jednocześnie odpowiedzialności za poprawę stanu środowiska skutkuje tym, iż woda jest postrzegana jako najważniejszy surowiec, bez którego nie ma możliwości życia.

środa 18 stycznia 2017

czytaj więcejNabór wniosków, Gospodarowanie wodami opadowymi: 300 mln zł z NFOŚiGW

300 mln zł dofinansowania w ramach drugiego naboru na systemy gospodarowania wodami opadowymi przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

piątek 13 stycznia 2017

czytaj więcejNFOŚiGW, szkolenia: Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

NFOŚiGW, który jest instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 planuje zorganizować bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

wtorek 10 stycznia 2017

czytaj więcejWspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania

W momencie powstania zadłużenia w mieszkaniu lub lokalu użytkowym ani wspólnota mieszkaniowa, ani spółdzielnia mieszkaniowa nie mają prawa do odcięcia dostaw wody. Jeśli to zrobią, będzie to postępowanie samowolne.

poniedziałek 2 stycznia 2017

czytaj więcejUżytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków - kiedy wójt może wnieść sprzeciw

Wójt jednej z gmin województwa Małopolskiego powołując się na Prawo Wodne zgłosił sprzeciw w sprawie zamiaru użytkowania  przydomowej oczyszczalni ścieków.

środa 28 grudnia 2016

czytaj więcejUdzielanie dopłat do taryf, to czynność wewnętrzna gminy

W interpretacji z 31 października 2016 r. (sygn. 2461-IBPP3.4512.528.2016.1.MD). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął kwestię uznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

piątek 23 grudnia 2016

czytaj więcejTej wody lepiej nie pić. Niepokojący raport NIK

W tvn24.bis ukazał się artykuł pod medialnie nośnym tytułem “Tej wody lepiej nie pić. Niepokojący raport NIK”. Sprawa dotyczy wniosków z kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2016r. Według Najwyższej Izby Kontroli, niska jakość wody przeznaczonej do spożycia związana jest m.in. z brakiem stref ochronnych wokół ujęć wód i słabym nadzorem gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie.

środa 21 grudnia 2016

czytaj więcejDotacje unijne na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych

W województwie Świętokrzyskim do pozyskania są środki na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wskutek czego Zarząd województwa ogłosił konkurs skierowany między innymi do samorządów.

wtorek 13 grudnia 2016

czytaj więcejKarolina Skalska-Józefowicz: Co przyniesie nowe prawo wodne

Prace na nowelizacją Prawa Wodnego trwają już od dłuższego czasu, związane są one z koniecznością dostosowania wymogów unijnych do krajowych przepisów. Do czasu publikacji propozycji stawek opłat za korzystanie ze środowiska nie budziły one żadnych emocji.

środa 9 listopada 2016

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl