O serwisie | Kontakt | Reklama

  Seminaria i Szkolenia
  Seminaria SUW
  Kursy dla oczyszczalni
  Lista Dyskusyjna
  Zasady Uczestnictwa
  Lista uczestników
  Archiwum
  Prawo
  Akty Prawne
  Opinie Prawne
  Literatura Fachowa
  Warto Przeczytać
  Ciekawe Technologie
  Giełda Sprzętu
  Katalog Firm
  Współpracujące
kancelarie
  Nasze strony
  Linki
  Forum Technologii Wody
  Galeria
  Platforma Pomocy
Partnerzy serwisu
   Aktualności
Powrót  
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje ścieki nie tylko jako bytowe i gospodarcze ale jako ścieki określa także wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne i pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pobiera opłatę jeżeli woda z takich powierzchni jak tereny przemysłowe i handlowe, parkingi, drogi, lotniska oraz porty trafia bezpośrednio do kanalizacji. Jeżeli ta woda trafia do gleby wówczas jest wymagana opłata za korzystanie ze środowiska. Ministerstwo Środowiska, wyjaśnia natomiast, że powierzchnia dachu nie jest zanieczyszczoną, trwałą nawierzchnią utwardzoną dlatego woda odprowadzana z tej powierzchni nie może być traktowana jako ściek. Ministerstwo zaznacza również, że wysokość i sposób naliczania opłat na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za wprowadzanie wód opadowych z dachu do kanalizacji gminnej, powinny być regulowane w umowach cywilnoprawnych.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 09.10.2012 r „Licznik w rynnie nie będzie już konieczny”.
Powrót  
O serwisie | Kontakt | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.