cover

Literatura Fachowa

TytułTechnologia Wody
WydawcaSeidel-Przywecki
Karta zamówienia pobierz
Link zobacz
OpisDwumiesięcznik powołany do życia przez Nasze wydawnictwo w 2009 roku w celu propagowania specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowych.

W czasopiśmie „Technologia Wody” informujemy Czytelnika o:
· wydarzeniach branżowych istotnych dla eksploatatorów systemów wodociągowych
· badaniach, projektach, procesach w Zakładach Uzdatniania Wody
· jakości wody, mikroorganizmach w systemach wodociągowych
· praktycznych rozwiązaniach stosowanych w ZUW
· nowoczesnej aparaturze kontrolno-pomiarowej i nowinkach technologicznych
· praktycznych aspektach zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi
· uzdatnianiu wody dla potrzeb hoteli, szpitali i basenów kąpielowych
· kierunkach rozwoju zaopatrzenia wodę do picia
· gospodarce osadowej w ZUW
· aspektach prawnych i ekonomicznych
 
Wiedza przekazywana na łamach czasopisma „Technologia Wody” jest szczególnie przydatna w dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej mamy do czynienia z powodziami, zanieczyszczeniem środowiska, a dobra woda do picia jest na wagę złota. Naszym zadaniem jest propagowanie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, aby rozwój przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę szedł we właściwym kierunku.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl