cover

Akty prawne

NazwaUSTAWA
AktDz.U.05.113.954
Z dnia2005-05-18
Opiso zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej