cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
AktDz.U.02.217.1833
Z dnia2002-11-29
Opisw sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej