cover

Akty prawne

NazwaUSTAWA
AktDz.U.02.113.984
Z dnia2002-06-20
Opiso bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej