cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
AktDz.U.93.96.438
Z dnia1993-10-01
Opisw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej