cover

Akty prawne


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-11w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-11w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-11w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpad...
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-12-11w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-12-11w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-11-20w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-11-09w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska2001-10-27w sprawie katalogu odpadów
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-09-29w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Ustawa2001-09-06W ustawie z dnia 6 września 2001 r. "o dostępie do informacji publicznej" wymieniono podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Ustawa ta obejmuje większość funkcjonujących...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej