cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
AktDz.U.94.21.73
Z dnia1994-01-27
Opisw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej