cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
AktDz.U. 2018 poz. 510
Z dnia2018-03-09
Link zobacz
Opisw sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
KategorieUstawa o zbiorowym...  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej