cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
AktDz.U. 2020 poz. 68
Z dnia2020-01-09
Link zobacz
Opiszmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
KategorieNowości  Ustawa o zbiorowym...  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej