cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
AktDz.U.98.43.260
Z dnia1998-03-23
Opisw sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej.
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.04.5.28  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej