cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Środowiska
AktDz.U.01.152.1740
Z dnia2001-12-11
Opisw sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej