cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Środowiska
AktDz.U.01.152.1736
Z dnia2001-12-11
Opisw sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej