cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Rady Ministrów
AktDz.U.01.146.1640
Z dnia2001-12-11
Opisw sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Akty zmieniające lub uchylająceM.P.04.40.706  
KategorieKary  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej