cover

Akty prawne

NazwaUstawa
AktDz.U.01.05.42
Z dnia2000-12-15
Opiso samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej