cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Rozwojiu Regonalnego i Budownictwa
AktDz.U.01.38.455
Z dnia2001-04-02
Opisw sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej