cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
AktDz.U.02.85.772
Z dnia2002-06-14
Opisw sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.04.19.177  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej