cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Rady Ministrów
AktDz.U.02.82.743
Z dnia2002-06-04
Opisw sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.04.19.177  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej