cover

Akty prawne

NazwaUstawa
AktDz.U.02.72.664
Z dnia2002-06-10
Opisw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.03.165.1591  
KategorieZamówienia publiczne  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej