cover

Akty prawne

NazwaUstawa
AktDz.U.02.37.329
Z dnia2002-03-01
Opiso zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej