cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Infrastruktury
AktDz.U.02.26.257
Z dnia2002-03-12
Opisw sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.05.85.729  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej