cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Środowiska
AktDz.U.02.15.147
Z dnia2002-02-06
Opisw sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.04.96.959  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej