cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
AktDz.U.98.79.513
Z dnia1998-06-17
Opisw sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Akty zmieniające lub uchylająceDz.U.02.217.1833  
KategorieBHP  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej