cover

Akty prawne

NazwaRozporządzenie Rady Ministrów
AktDz.U.02.161.1335
Z dnia2002-09-10
Opis!!BRAK!!zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej