cover

Akty prawne

NazwaDyrektywa Rady
Akt91/271/EWG
Z dnia1991-05-21
Opisdotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej