cover

Akty prawne

NazwaUstawa
AktDz.U.01.112.1198
Z dnia2001-09-06
OpisW ustawie z dnia 6 września 2001 r. "o dostępie do informacji publicznej" wymieniono podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Ustawa ta obejmuje większość funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Są one zobowiązane są do stworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, jako strony www. (na wzór rządowej głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej), na której będą udostępniały informacje wymienione w ustawie. Niektóre rodzaje informacji należy udostępniać już od 1 lipca 2003 r.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej