cover

Akty prawne - BHP


NazwaZ dniaOpis
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2005-04-22w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Rozporządzenie Rady Ministrów2004-11-02zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny prac
Rozporządzenie Rady Ministrów2004-01-20zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia2002-12-20zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej2002-06-11zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów1998-07-28w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1998-06-17w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej1996-07-09w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1996-05-28w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej