cover

Akty prawne - Działalność gospodarcza


NazwaZ dniaOpis
Ustawa2011-08-31o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Ustawa2007-02-16o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa2004-07-02Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa2003-02-14o udostępnianiu informacji gospodarczych

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej