cover

Akty prawne - Gospodarka komunalna

NazwaObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
AktDz.U. 2020 poz. 283
Z dnia2020-03-28
Link zobacz
Opisw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
KategorieGospodarka komunalna  Nowości  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej