cover

Akty prawne - Kary


NazwaZ dniaOpis
obwieszczenie Ministra Środowiska2011-09-16w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012
obwieszczenie Ministra Środowiska2007-09-26w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
Rozporządzenie Rady Ministrów2005-12-20w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Obwieszczenie Ministra Środowiska2005-09-23w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania scieków do wód do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW2005-07-13zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Obwieszczenie Ministra Środowiska2004-09-21w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005
Obwieszczenie Ministra Środowiska2003-10-21w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004
Rozporządzenie Rady Ministrów2002-09-13w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-12-11w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Rozporządzenie Rady Ministrów2001-09-29w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej