cover

Akty prawne - Kary

NazwaRozporządzenie Rady Ministrów
AktDz.U.05.260.2177
Z dnia2005-12-20
Opisw sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
KategorieKary  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej