cover

Akty prawne - Kary

NazwaRozporządzenie Rady Ministrów
AktDz.U.01.120.1285
Z dnia2001-09-29
Opisw sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Akty zmieniające lub uchylająceM.P.04.40.706  
KategorieKary  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej